Имоти без посредник
Новини
Справки за имоти ще могат да се получават и по интернет 31.08.2016

Справки за имоти ще могат да се получават и по интернетСправки от имотния и кадастралния регистър вече ще могат да се получават и по електронен път. Това ще стане факт, ако бъде приет проектът на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, публикуван на сайта на регионалното министерство.

Очаква се новите електронни документи, които ще предоставя ведомството вместо тези на хартия, да доведат до намаляване на разходите за ведомството, се казва в мотивите към документа, цитирани от "Стандарт". По този начин ще се улеснят и потребителите. За тях ще се намалят също времето и средствата, които отделят за получаване на скици и карти.

Електронните документи, издавани от Агенцията по геодезия, кадастър и картография, ще се удостоверяват с електронен подпис. Те ще се получават на цифров носител или чрез контролиран отдалечен достъп до административната информационна система на кадастъра. За превенция на злоупотреби върху документите, предоставяни на заявители, които нямат право да работят с лични данни, ще бъдат заличени единните граждански номера и адресите на собствениците.

Издадените преди влизането в сила на проекта скици и схеми ще имат срок на валидност от 6 месеца от внедряване на новата система. Това трябва да се случи в срок от 2 години след приемане на проекта, а отговорността за това се пада на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За да се получи цифровата информация ще се подава заявление. То ще съдържа данни за заявителя, за лицето, което е извършило измерванията, довели до информацията. Ще има свой собствен 1. идентификационен номер. Освен това заявлението ще носи точен час, минута и секунда на подаване, както и срок за предоставяне на услугата.

източник: Expert.bg

 

НОВИНИ